Van der Valk Leeuwarden

Van der Valk Leeuwarden

Het hotel is gelegen op een markante plek ten zuiden van Leeuwarden langs de A31 en in de directe nabijheid van knooppunt ‘de Haak’. Via dit knooppunt kan men via de Overijsselselaan het centrum van Leeuwarden bereiken. Het hotel zal via een parallelbaan langs deze Overijsselselaan bereikbaar zijn.

De nieuwbouw kent twee hoofdvolumes die onderling gekoppeld worden door een entreevolume. De hoofdvolumes zijn gedraaid t.o.v. elkaar en vormen in combinatie met de bestaande boerderij ‘Buma State’ een gelede bebouwing die reageert op landschappelijke elementen in de directe omgeving zoals de aanwezige terp, het parkeerterrein en de geluidswal. De gepaste afstand tussen ‘Buma State’ en de twee hoofdvolumes, alsmede de ruimte tussen de twee hoofdvolumes onderling zorgen voor openheid en doorzicht naar het achterliggende gebied. Deze stedenbouwkundige opzet is functioneel vertaald naar een hoofdvolume met restaurant en zalencentrum  en een hoofdvolume met 117 hotelkamers. Deze hoofdvolumes worden onderling verbonden door een ondergeschikt maar duidelijk herkenbaar transparant entreevolume. De hoofdvolumes kenmerken zich door de kap en kopgevels die bedekt zullen worden met typisch Friese rode keramische pannen waarbij het contrast in open- en geslotenheid maximaal wordt vertaald in relatie tot het landschap

Log In