De bouw van de uitbreiding van het winkelcentrum Esrein

HENGELO –  De bouw van de uitbreiding van het winkelcentrum Esrein in Hart van Zuid gaat begin juli van start!  De grondovereenkomst is getekend en alle lichten staan op groen.   
 
Uitbreiding winkelcentrum
In Hart van Zuid is in het deelgebied EMGA Zuid de uitbreiding van het winkelcentrum Esrein voorzien. Het plan bestaat uit de realisatie van 4.000 m2 winkelvloeroppervlak en 22 loftwoningen. Het uitwerkingsplan uitbreiding winkelcentrum Esrein, dat deze ontwikkeling planologisch mogelijk maakt, is begin 2013 onherroepelijk geworden. In 2013 is ook een onherroepelijke omgevingsvergunning verkregen.
 
Verkoop winkelcentrum en woningen 
Voor de bijzondere loftwoningen, welke in 2012 in verkoop zijn gebracht, is veel animo. Alle woningen zijn verkocht!  Van Wijnen Projectontwikkeling Oost B.V. is enige tijd op zoek geweest naar een belegger voor het winkelcentrum. Na een intensief traject heeft Van Wijnen enkele weken terug medegedeeld dat een akkoord is bereikt met een belegger.  De verkoopovereenkomst voor de grond is afgelopen week door samenwerkende partijen In Hart van Zuid en Van Wijnen Projectontwikkeling Oost ondertekend.
 
Start bouw
Er kan nu daadwerkelijk worden gestart met de bouw! De bouwwerkzaamheden zullen begin juli aanvangen. De verwachtte bouwtijd bedraagt ca. een jaar.
Mijlpaal Hart van Zuid Voor de ontwikkeling van het project Hart van Zuid is de realisatie van het winkelcentrum een fantastische mijlpaal, namelijk:
 – De realisatie van het winkelcentrum als essentiële voorziening betekent een impuls voor de verdere ontwikkeling        van Hart van Zuid. Samen met de aanleg en het doortrekken van de Laan Hart van Zuid krijgt Hart van Zuid  hiermee het gezicht waar gedurende een groot aantal jaren naar toe is gewerkt.
– De realisatie van de 22 loftwoningen, als bijzonder type woningen op de Hengelose woningmarkt, sluit aan bij de behoefte van de consument.
 – Met het behoud van het bestaande staketsel wordt met de realisatie van het winkelcentrum en de loftwoningen een karakteristiek gebouw toegevoegd passend bij de identiteit van het industrieel erfgoed in Hart van Zuid.
 
Hart van Zuid
Wonen in Hart van Zuid betekent leven in een stoer, open en bruisend stadsdeel dat klaar is voor de toekomst. Een gebied waar de sfeer van vroeger en de gemakken van nu elkaar vinden. Hart van Zuid is een schakel bij uitstek. Niet alleen tussen de wijken in Hengelo-Zuid, maar ook met de gezellige binnenstad. Alle voorzieningen zijn in de buurt. Wonen, werken en recreëren. In Hart van Zuid kan het allemaal.

Log In