Nieuwbouw zorgcomplex Hussonshoek vastgelegd.

Nieuwbouw zorgcomplex Hussonshoek vastgelegd.

te Woubrugge

Op woensdag 18 december 2013 ondertekenden directeur van Woondiensten Aarwoude, Rogier van der Laan, en de directeur van Vink + Veenman b.v., Allie Blijleven, een aannemingsovereenkomst voor de realisatie van het nieuwbouwproject Woonzorgcomplex “Hussonshoek” te Woubrugge.

Dit zorgcomplex gaat bestaan uit 3 groepswoningen waar totaal 24 mensen kunnen wonen die vanwege dementie 24 uur per dag zorg nodig hebben. In hetzelfde gebouw komen 16 zelfstandige sociale huurwoningen, speciaal voor mensen die, veelal in verband met hun leeftijd, een stuk extra zorg “thuis” nodig hebben.

De 16 huurwoningen zullen zo gebouwd worden dat ze geschikt zijn om er zorg in te kunnen leveren. Zo kunnen mensen zo lang mogelijk geheel zelfstandig blijven wonen.

In het project zal aardwarmte toegepast worden en daarmee bestaat ook in de zomer de mogelijkheid om de woningen te koelen. Daarvoor worden diepe buizen in de grond gedrukt om de warmte uit de bodem te benutten. Deze manier van verwarmen en koelen is erg comfortabel en levert gebruikers een lagere energierekening op.

Voor het project is in mei 2013 de omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Kaag en Braassem. De verwachting is dat de vergunning afgegeven zal worden begin 2014. Rekening houdend met de voorbereidingen voor de bouw is de verwachting dat in mei/juni 2014 daadwerkelijk gestart zal worden met de bouw. Het streven is om het complex eind 2015 op te kunnen leveren, zodat op deze mooie locatie weer minimaal 40 mensen op een goede manier kunnen wonen en zonodig de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben.

Log In