Hallenbouw

Onder hallenbouw verstaan wij een gebouw met een repeterend stramien of een gebouw met grote overspanningen. Het complete traject hebben wij in ons pakket zitten, zodat wij u prima van dienst kunnen zijn bij de realisatie van uw hal.

Voorbeelden:

  • Uitbreiding stal te Nieuwerbrug
  • Nieuwbouw bedrijfshal fa. Van Vliet te Waarder
  • Nieuwbouw bedrijfshal taxibedrijf Hoogenboom te Bodegraven
  • Nieuwbouw zoutloods en stallingsruimte steunpunt Coenecoop te Waddinxveen
  • Uitbreiding bedrijfspand/loods te Waddinxveen
  • Verbouwing autobedrijf Boonstoppel (Peugeot) te Waddinxveen

Log In