KNX Professionals

Na veel inspanning zijn wij eindelijk KNX professionals / partner geworden per 1-11-2015.

Weer een nieuwe mijlpaal in ons bedrijf, hieronder wat uitleg van KNX.

Toekomstbestendig

Toekomstbestendig vastgoed – een flexibel, energie-efficiënt

en duurzaam gebouw dat veel comfort biedt – kan

niet meer zonder woning- of gebouwautomatisering. Als

adviseur met inzicht in en kennis van de gebruiksmogelijkheden

selecteert u een systeem voor woning- en

gebouwautomatisering dat een garantie biedt voor een

toekomst vaste investering.

De uiteindelijke wensen van een eindgebruiker zijn

aan het begin van het traject vaak nog onbekend. Het

is daarom essentieel om een gebouw te realiseren dat

aanpasbaar is en kan meebewegen met de wensen en

eisen van de gebruikers. De belangrijkste randvoorwaarde

hierbij is een flexibele installatie die voldoet aan geldende

normen en waarbij men een vrije keuze behoudt om uit

zo veel mogelijk verschillende leveranciers te kiezen. Met

die voorwaarden is KNX als automatiseringsstandaard de

meest voor de hand liggende keuze.